Compass-Group

down
dot dot dot

Privacy policy

Společnost Compass Group Czech Republic s.r.o. (dále rovněž „„my“) se zavázala k ochraně a respektování Vašeho soukromí.

Tato politika a  jakékoli jiné dokumenty, na které odkazuje, a jakékoli jiné podmínky užívání vytvářejí základ, ze kterého vycházíme při zpracovávání jakýchkoli osobních údajů, které od Vás získáme, nebo které nám poskytnete. Pečlivě si přečtěte následující text, abyste pochopili naše názory a metody týkající se Vašich osobních údajů a způsobu, jakým s nimi zacházíme.

Pro účely Zákona o ochraně osobních údajů z roku 2000 (dále jen  Zákon“) je kontrolorem osobních údajů společnost Compass Group Czech Republic s.r.o., Jankovcova 1603/47a, Praha 7, 170 00, Czech Republic, IČ 00642215

 

Informace, které od Vás můžeme získat

Můžeme od Vás získat a zpracovat následující informace týkající se Vaší osoby:

 • Informace, které poskytnete vyplněním formulářů na našich webových stránkách www.compass-group.cz  (dále rovněž „„naše webové stránky“). Tyto formuláře zahrnují informace poskytnuté v době registrace k užívání našich webových stránek, předplacení našich služeb, uveřejnění materiálů nebo žádosti o další služby. Můžeme Vás rovněž požádat o informace, jakmile nahlásíte problém s našimi webovými stránkami.
 • Budete-li nás kontaktovat, budeme vést záznamy o naší vzájemné korespondenci.
 • Můžeme Vás rovněž požádat, abyste vyplnili přehledy, které používáme pro účely výzkumu, i když na ně nemusíte reagovat.
 • Podrobnosti o Vašich návštěvách našich webových stránek, zejména údaje o návštěvnosti, umístění, weblogů a jiné komunikační údaje, bez ohledu na to, zda jsou požadovány pro naše vlastní vyúčtovací účely nebo jinak, a zdroje, ke kterým máte přístup.

 

 

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny na pevném disku Vašeho počítače pomocí webových stránek, které navštívíte. Jsou běžně používány k zajištění fungování webových stránek a efektivnější práce, jakož i k poskytování informací vlastníkům webových stránek.

Cookies používané těmito webovými stránkami a jejich účel jsou uvedeny a popsány v níže uvedené tabulce. Požádáme Vás o souhlas s používáním cookies při Vaší první návštěvě těchto webových stránek (nebo při následných příležitostech, pokud byl cookie,jenž zaznamenává tento souhlas, vymazán). Odmítnutí cookies používaných těmito webovými stránkami může zabránit řádnému fungování částí webových stránek.

 

Cookie Název Účel
Google Analytics _utma
_utmb
  _utmc
_utmz
Tyto cookies jsou používány pro shromažďování informací o tom, jak návštěvníci využívají našich webových stránek. Tyto informace používáme k sestavování zpráv a ke zlepšování našich webových stránek. Pomocí cookies jsou shromažďovány informace anonymní formou, včetně informací o počtu návštěvníků daných webových stránek, pokud tito návštěvníci vstoupili na tyto webové stránky ze stránek, které navštívili.
Cookie consent (Souhlas s cookies) cc_analytics Tento cookie je používán k zaznamenání toho, zda uživatel souhlasí s užíváním cookies s ohledem na webové stránky společnosti Compass Group Czech Republic s.r.o.
Session cookies (Cookies pro jednotlivé relace) sifrFetch To jsou dočasné cookies, které zůstávají ve složce cookies (cookies folder) Vašeho prohlížeče do té doby, než opustíte dané webové stránky. Session Cookies používáme pro usnadnění hladké navigace a konzistence celého komplexu našich webových stránek. Jsou definovány jako nezbytné pro provozování webových stránek, přičemž neobsahují žádné osobní údaje.

Většina webových prohlížečů (browserů) umožňuje určitou uživatelskou kontrolu většiny cookies, prostřednictvím nastavení prohlížeče. Další informace o cookies, včetně informací o způsobu jejich nastavení, ovládání a vymazání, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org.

Pokud chcete být odhlášeni ze sledování programem Google Analytics v celém komplexu našich webových stránek, navštivte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Máte možnost přijímat a odmítat cookies modifikací nastavení Vašeho webového prohlížeče. Avšak pokud budou cookies vyřazeny z provozu, je možné, že nebudete moci využívat všech interaktivních funkcí našich webových stránek.

Existuje řada způsobů, jak ovládat cookies. Pokud používáte různé počítače na různých místech, potřebujete zajistit, aby každý prohlížeč byl nastaven/uzpůsoben tak, aby vyhovoval Vašim preferencím ohledně cookies.

Můžete snadno vymazat jakékoli cookies, jež byly nainstalovány ve složce cookies (cookie folder) Vašeho webového prohlížeče. Například, pokud používáte Microsoft Windows Explorer 8:

 • Otevřete ‘Windows Explorer’
 • Klikněte na ’Tools’ menu
 • Klikněte na ‘Delete Browsing History’
 • Zvolte ‘Cookies’ a klikněte na ‘Delete’

Pokud nepoužíváte Microsoft Windows Explorer, měli byste hledat “cookies” pomocí funkce “Help”, za účelem získání informací o tom, kde naleznete Váš cookie folder a kontrolní tlačítka pro ovládání cookies.

Kam ukládáme Vaše osobní údaje

Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou ukládány na naše zabezpečené servery. Pokud jsme Vám dali (nebo pokud jste si zvolili) heslo, které Vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek, odpovídáte za utajení tohoto hesla. Žádáme Vás, abyste toto heslo s nikým nesdíleli.

Přenos informací prostřednictvím Internetu není bohužel zcela bezpečný. I když učiníme vše, co je v našich silách, abychom ochránili Vaše osobní údaje, nemůžeme se zaručit za ochránění Vašich údajů zaslaných na naše webové stránky; jakýkoli přenos informací je prováděn na Vaše riziko. Jakmile obdržíme Vaše údaje, použijeme přísné postupy a zabezpečovací funkce, za účelem prevence neoprávněnému přístupu.

Využívání informací Využíváme informací o Vás, které máme v držbě, následujícími způsoby:

 • Abychom zajistili prezentaci obsahu našich webových stránek co nejefektivněji pro Vás a Váš počítač.
 • Abychom Vám poskytli informace, produkty nebo služby, které na nás požadujete, nebo o kterých se domníváme, že Vás mohou zajímat, a to v případě, že jste souhlasili s tím, že budete kontaktováni pro tyto účely.
 • Abychom mohli realizovat závazky z jakýchkoli smluv uzavřených mezi Vámi a námi.
 • Abychom Vám umožnili účast na interaktivních funkcích naší služby, pokud se rozhodnete jich využít.
 • Abychom Vám oznámili změny naší služby.

Pokud s tím souhlasíte, můžeme rovněž využít Vašich osobních údajů, nebo povolit vybraným třetím osobám, aby jich využily za účelem poskytnutí informací o zboží a službách, které Vás mohou zajímat. Naše společnost nebo tyto třetí osoby Vás mohou kontaktovat ohledně tohoto zboží a služeb dopisem nebo telefonicky.

Zpřístupnění Vašich osobních údajů

Můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje kterémukoli členu naší skupiny, tj. našim dceřiným společnostem nebo hlavní holdingové společnosti a jejím dceřiným společnostem.

Můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám:

 • V případě, že prodáme nebo koupíme jakýkoli podnik nebo aktiva, můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje budoucímu prodávajícímu nebo kupujícímu tohoto podniku nebo aktiv.
 • Pokud společnost Compass Group Czech Republic s.r.o. nebo v podstatě všechen její majetek/aktiva koupí /získá třetí osoba, jedno z převáděných aktiv budou tvořit osobní údaje o jejích zákaznících, které má ve své držbě.
 • Pokud jsme povinni zpřístupnit nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění jakýchkoli právních závazků nebo vymáhání nebo aplikace našich podmínek užívání (pokud platí) nebo jiných smluv, nebo za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Compass Group Czech Republic s.r.o., našich zákazníků nebo jiných osob. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi pro účely ochrany před podvody a snížení úvěrových rizik.

 

 

Vaše práva

Jste oprávněni nás požádat, abychom nezpracovávali Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Budeme Vás běžně informovat (před přijetím Vašich osobních údajů), zda hodláme těchto údajů využít pro tyto účely, nebo zda je hodláme zpřístupnit pro tyto účely kterékoli třetí osobě. Můžete uplatnit své právo zabránit takovému zpracovávání Vašich osobních údajů zaškrtnutím určitých políček na formulářích, které používáme k získání Vašich údajů. Toto právo můžete rovněž uplatnit kdykoli, tak, že nás zkontaktujete na adrese info@compass-group.sk

Naše webové stránky mohou dle potřeby a okolností obsahovat odkazy na nebo z webových stránek našich partnerských sítí, inzerentů a spřízněných společností. Pokud použijete odkaz na kteroukoli z těchto webových stránek, vezměte, prosím, na vědomí, že tyto webové stránky mojí své vlastní politiky ochrany soukromí a že nepřejímáme žádnou odpovědnost za tyto politiky, Předtím, než pro tyto webové stránky poskytnete jakékoli osobní údaje, je třeba tyto politiky ochrany soukromí přezkoumat.

Přístup k informacím

Zákon Vám uděluje právo přístupu k Vašim osobním údajům, které máme ve své držbě. Vaše právo přístupu může být uplatněno v souladu s tímto Zákonem. 

Změny naší politiky ochrany soukromí

Jakékoli změny, které učiníme v naší politice ochrany soukromí v budoucnu, budou zveřejněny na této webové stránce, a pokud je to vhodné, budou Vám oznámeny e-mailem.

Kontakty

Uvítáme dotazy, připomínky a žádosti týkající se této politiky ochrany soukromí, které je třeba zasílat na adresu info@compass-group.sk

obrazek obrazek obrazek

ZAUJALO VÁS NIEČO?
KONTAKTUJTE NÁS!

NAPÍŠTE NÁM

RÝCHLY KONTAKT

obrazek

info@compass-group.sk

obrazek obrazek obrazek
obrazek
obrazek